Co to je cover verze? 

Úprava či zpracování původního autorského díla, např. český text k zahraniční skladbě, hudební aranž původní skladby, tzv. sample (užití části skladby v jiné skladbě), tzv. medley (spojení částí několika skladeb v jeden celek – směs) a tzv. remix (většinou taneční úprava skladby).

Jak postupovat v případě realizace cover verze:

Zaslat nám písemnou žádost  v elektronické podobě na e-mailovou adresu j.erlebach@schubertmusic.com, spolu s těmito přílohami:

  • formulář žádosti – ke stažení zde
  • český text a jeho překlad do angličtiny;
  • demo snímek ve formátu mp3 nebo link na stažení mp3;
  • notový záznam v případě autorské úpravy hudební složky.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o cover verzi?

Každou žádost musí posoudit původní autoři či jejich zákonní zástupci. Z toho důvodu je délka posouzení velmi individuální a ve většině případů nelze tuto lhůtu odhadnout či dokonce garantovat.

Jak zvýšit své šance na kladné vyřízení žádosti a získání autorizace cover verze:

  • nový český text by se měl co nejvíce blížit původnímu zahraničnímu textu;
  • mělo by být předjednáno komerční vydání skladby, ať už na nosiči nebo digitálně;
  • dodat spolu s žádostí alespoň demo snímek ve formátu mp3;
  • stručné představení méně známého interpreta v angličtině;
  • podávat žádosti s dostatečným časovým předstihem (min. 3 měsíce), protože neustálé urgování žádostí v časové tísni vede většinou k zamítavému stanovisku.

Jak zjistit, koho ohledně žádosti o cover verzi dané skladby kontaktovat?

Relevantní informace podá Ochranný svaz autorský (OSA) telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím on-line vyhledávání https://search.osa.cz/.