Naše hudební nakladatelství zastupuje autory na základě výhradní i nevýhradní licence, většinou pro území celého světa. Námi zastupovaný autor od nás může očekávat zejména následující servis:

  • aktivní nabízení hudebních děl autora  pro další užití v reklamě, filmu aj.;
  • aktivní nabízení hudebních děl autora v zahraničí pro vydání cizojazyčných verzí (cover verze);
  • propagace autora prostřednictvím naší vlastní mezinárodní sítě poboček a partnerů;
  • právní a odborné poradenství v oboru hudebního průmyslu;
  • kontrola a správa honorářů za užití hudebních děl autora;
  • vyřizování reklamací za nenahlášené hudební produkce či prodeje nosičů, včetně digitálních;
  • zajištění registrace hudebních děl autora u kolektivních správců.

Mezi jinými zastupujeme tyto autory:

René Mayer, Chris Neal, Martin Maxa, Honza Gajdoš, Míra Kuželka, Zdeněk Ceral (Ready Kirken), Michal Mráz aj.